Nơi giới trẻ Việt Nam cùng bảo vệ động vật hoang dã

Chào mừng tới Wildhand

Về Wildhand

Wildhand là một tổ chức cho người trẻ trực thuộc Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với tầm nhìn hướng về một thế giới nơi mà con người và tự nhiên có thể sống hoà hợp với nhau, Wildhand đang nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ các loài động vật hoang dã trên thế giới. Các hoạt động và dự án của Wildhand tập trung vào 3 lĩnh vực: giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã và nghiên cứu thú y và bảo tồn. Mặc dù mới được thành lập từ ngày 5/12/2017, cùng với các đội ngũ thành viên và cộng tác viên đông đảo và sự hỗ trợ từ các tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước, Wildhand đã thực hiện thành công hơn 30 hoạt động và dự án. Wildhand đã, đang và sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu và tầm nhìn của Wildhand.

Các hoạt động chính

Kết quả đạt được

0
Năm hoạt động
0
Hoạt động và dự án thành công
0
Người đã nhận được thông điệp
0
Đơn vị liên kết